Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws

21 tot 30 september 2023 Iepenloftspul Izer


Iepenloftspul Izer, de jubileumvoorstelling met het Skûtsje De Rot als decor!


135 + 1 jaar geleden is het eerste izeren skûtsje ooit gebouwd. In een tijd van verandering van 'hout naar ijzer'. Dat zal gevierd worden met een serie spectaculaire voorstellingen in september. Plaats is voor de Herberg van Smallingerland op het Muldersplein in Rottevalle; de plek waar het 136 jaar geleden is begonnen.

Verdere informatie en ticketverkoop via de website iepenloftspulrottefalle.nl
18 mei 2023

Start van de donderdagvondvaarten.


Zeilen met het skûtsje “de Rot.

Het is weer een feest om de Rot onder zeil te zien varen en u kunt het mee beleven. Elke donderdagavond vanaf 18 mei varen we weer met gasten! En dat doen we graag!
Een schip moet varen en niet voor de wal liggen. Er wordt niet alleen gevaren op de donderdagavonden, de zogeheten kennismaking vaartjes met losse opstappers. En wie wil nou geen kennismaken met het eerste en oudste nog in de vaart zijnde skûtsje . 136 jaar geleden gebouwd in opdracht van de beide kasteleins in het dorp. Van hout naar ijzer. Toen werd het idee nog in twijfel getrokken. Hout drijft en ijzer zinkt. Het tegendeel is bewezen!
Varen en zeilen doen we dit jaar graag. Op de donderdagavonden en ook op andere dagen/avonden en in het weekend vaart de Rot onder zeil met gasten. Genieten van de mooie natuur en het zeilen op de Leijen. Bij te veel of te weinig wind wordt er op de motor gevaren, maar eigenlijk is er altijd wel een moment dat de zeilen omhoog gaan en de motor uit. Heerlijk de stilte op het water en het voortgaan op de wind. De gasten worden welkom geheten door de schipper en maat, ze zoeken een plekje op dek waar ze vrij kunnen zitten en genieten. Actief meedoen mag ook, maar de bevelen van de schipper moeten opgevolgd worden. U kunt opstappen voor een kennismakingstochtje op de donderdagavonden van 19.00-21.00 uur over de Lits en Leijen. En als het treft kunt u genieten van een mooie zonsondergang. Bij veel aanmeldingen wordt er een extra avond gevaren. Maar ook met familie, vrienden enz. kunt u een dag/middag het water op. Max 12 pers.
Beleef het mee vanaf het water! Schipper en Maat staan voor u klaar.
De opstapplaats is bij de haven in Rottevalle.
Reserveren is verplicht en wilt u graag op een andere avond-dag of middag in overleg is veel mogelijk.
Voor info kosten en deelname betreffende deze vaartochten kunt u contact opnemen met de het bestuur st. Freonen fan de Rot.
In september staat het skûtsje de Rot centraal in het Iepenloftspul IZER . 6 voorstellingen. Tickets en info zie www.iepenloftspulrottefalle.nl
Blijf het skûtsje “de Rot” volgen via www.derot.nl en facebook.
Wilt u meevaren/ zeilen ?
RESERVEREN:
Info: tel: 06-51946626/ 06-55864180
21 december 2022

Nog een keer zeilen met De Rot voor filmopnames voor Iepenloftspul Izer. (zie ook facebookpagina).

19 december 2022

De intocht van Sinterklaas in Rottevalle is dit jaar verzorgd door De Rot. (zie foto's op onze facebookpagina.)

12 oktober 2022

De Rot gaat weer naar Workum naar de start van de Strontrace. Koos heeft weer een prachtig reisverslag gemaakt van deze tocht. ( zie nieuwsbrieven/reisverslagen)

19 mei 2022

Vanaf 19 mei starten we weer met onze, inmiddels bekende, donderdagavond-vaarten op De Leijen. Zie voor nadere informatie bij de agenda en onze facbook-pagina.

12 mei 2022

De eerste donderdagavond-vaart is ook dit jaar weer met onze eigen vrijwilligers. Een mooie avond om de Rot weer zeilklaar te maken.

1 tot 9 april 2022

De Rot gaat dit jaar weer voor het noodzakelijke onderhoud op de Helling bij Hoekstra in Earnewâld. Met hulp van onze vaste bemanning en vijwilligers is er in één week veel werk verzet zodat De Rot er weer keurig bij ligt. ( zie foto's)

15 december 2021

Nieuwsbrief van december 2021 toegevoegd; te vinden onder nieuwsbrieven/reisverslagen.

11 september 2021

Rottefalle Brûst; open dag met muziek aan boord van De Rot (zie verdere informatie bij de Agenda)

29 augustus 2021

De Rot ligt van 29 augustus tot 9 september in de binnenstad van Dokkum in het kader van de Admiraliteitsweken

1 juli 2021

Vanaf 1 juli zijn we weer gestart met de donderdagavondvaarten (zie verdere informatie bij de Agenda)

20 maart 2021


Soargen oer de takomst?


De Stichting Freonen fan De Rot maakt zich zorgen over de mogelijke plannen voor de brug van Eastermar.
De gemeente Tytsjerksteradiel moet binnenkort een besluit nemen over de eventuele vervanging van de brug in Eastermar. Eén  van de opties is om de beweegbare brug te vervangen door een vaste brug. Dit zal voor De Rot drastische gevolgen hebben en  betekenen dat een zeiltocht vanaf Rottevalle over De Leijen naar Eastermar en de Burgumermar voor ons letterkijk ‘een brug te ver’ wordt.

Bijgaande onze reactie aan de gemeente Tytsjerksteradiel.

Aan:            College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Tytsjerksteradiel
Van:            Stichting ‘Freonen fan De Rot
Onderwerp: Brug Eastermar

Geacht college,

Dank voor de informatie over de toekomst van de brug van Eastermar.
Hierbij een korte eerste reactie van de Stichting ‘Freonen fan De Rot’ uit Rottevalle. Als Stichting zijn we eigenaar fan het skûtsje De Rot en zetten we ons in voor het behoud en in de vaart houden van het historisch skûtsje. De Rot is gebouwd in 1887 en voer jarenlang wekelijks als beurtschip van Rottevalle via Eastermar naar Leeuwarden. Om het skûtsje in de vaart te kunnen houden zeilen we regelmatig met betalende gasten op De Leijen en de Burgumermar.

We maken ons grote zorgen over de toekomstige plannen t.a.v. de brug in Eastermar. Een vaste brug zou voor De Rot drastische gevolgen hebben. Ons vaargebied is hoofdzakelijk De Leijen en de Burgumermar waarbij we Eastermar vaak als tussenstop aandoen. Bij een vaste brug kunnen we niet meer met gasten naar Eastermar en de Burgumermar en wordt het vaargebied beperkt tot alleen De Leijen. Met gasten aan boord van een skûtsje kun je niet even de mast strijken.

Een vaste brug zou volgens ons ook een historische blunder zijn. De Rot heeft als beurtschip vanaf 1887 altijd vanuit Rottevalle met staande mast naar o.a. Leeuwarden en de rest van Fryslân kunnen zeilen. Ver voor 1887 was er al een vaarverbinding vanuit Rottevalle. De afwaardering van de CZM klasse vaarweg naar CM klasse zal ook consequenties hebben voor de vaarroute naar Rottevalle en zou  betekenen dat we op termijn niet meer met het historische skûtsje De Rot vanuit de oorspronkelijke thuishaven in Rottevalle kunnen varen; immers de afwaardering zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor het onderhoud van de Lits naar Rottevalle.
Als Stichting ‘Freonen fan De Rot zijn we van plan samen met Dorpsbelang Rottevalle en  Watersportvereniging De Leijen van Rottevalle actie te ondernemen voor het behoud van een beweegbare brug in Eastermar.’

Groetnis,
Stichting 'Freonen fan De Rot’.

12 december 2020

Voorlopig ligt De Rot, met verlichting, in de winterslaap. De nieuwsbrief 2020 met een overzicht van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar is toegevoegd aan de nieuwsbrieven

22 augustus 2020

Als gevolg van de aangescherpte adviesen ten aanzien van de corana-regelgeving hebben we helaas moeten besluiten om te stoppen met de donderdagavondvaarten. Dit betekend dat de laatste woensdag en donderdagavondvaarten komen te vervallen.

10 juli 2020

Vanaf 10 juli is de corona-regelgeving voor zeilschepen aangepast en mogen we weer zeilen met gasten. Dit betekend dat we ook weer kunnen starten me de donderdagavondvaarten. (zie verder Agenda)

9 juli 2020

Nog geen donderdagavondvaarten, maar boekingen voor kleine groepen (maximaal 6 personen) kunnen wel weer.

4 juni 2020

De Rot aanwezig bij de opening van de gerestaureerde brug en sluis  de 'Stokervaart' in Appelscha.

Met een klein clubje genodigden en pers op afstand vierde gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder donderdag 4 juni dat de brug en sluis klaar zijn. De gedeputeerde vertelde over de nieuwe brug en de gerenoveerde sluis. Zij overhandigde
de duwboom aan de sluiswachter, zodat hij de sluis kon bedienen. Een oud skûtsje genaamd De Rot, kwam de sluis binnen varen. Een prachtig authentiek schip uit 1887 nog geheel in de lijnolie zoals vroeger. Daarmee waren deze brug en sluis officieel geopend. (zie foto's)

22 april 2020

Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen we voorlopig niet met gasten varen en zijn alle geplande evenementen, waarbij De Rot aanwezig zou zijn, afgelast. Zodra het weer mogelijk is starten we met de donderdgavondvaarten en de andere reeds geboekte vaarten. 'It is net oars"......

31 maart 2020

Van 14 t/m 21 maart heeft De Rot een hellingbeurt gehad in Earnewâld. Naast het noodzakelijke schilderwerk (lijnolie) is de ophanging van de zwaarden aangepast. (zie fotoalbum )

De agenda voor dit jaar is bijgewerkt. Door de maatregelen rondom het Coronavirus is het nog niet bekend wanneer we kunnen starten met onze donderdagavondvaarten. Voor de andere geplande vaarten en activiteiten zijn we ook afhankelijk van de regelgeving rondom het Corornavirus.

16 december 2019

Reisverslag Workum 2019 is toegevoegd.

6 december 2019

Agenda bijgewerkt; vrijdag 20 december is er weer het jaaarlijkse kerstconcert van de Piipegealtsje Sjongers, dit keer met medewerking van Pieter en Michiel. Het concert wordt georganiseerd door de Stivhting Freonen fan De Rot,

De Compagnons en Skûtsje Het Bruine Leven.

Op 10 januari 2020 houden we weer onze jaarlijkse feesavond voor de donateurs, de vrijwillgers en de sponsors.

21 juni 2019

De Rot gaat dit jaar weer naar het SKS Skûtsjesilen bij de Veenhoop en Earnewâld. Info zie onder het item 'Nieuws'.

10 mei 2019

De afgelopen maanden is de Rot weer klaargemaakt voor het komende vaarseizoen; het schip is opnieuw in de lijnolie gezet en De Rot is weer zeilklaar. Vanaf 16 mei 2019 starten we weer met de donderdagavondvaarten. Op 29 en 30 juli gaan we net als voorgaande jaren weer naar het SKS Skûtsjesilen op De Veenhoop en in Earnewâld.(zie voor verdere informatie bij de agenda en op onze facbookpagina)

29 november 2018

Reisverslag Workum 2018 en poster nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2019 zijn toegevoegd.

23 november 2018

Poster van het jaarlijkse kerstconcert in de Doopsgezinde Kerk in Rottevalle, met medewerking van de Piipegealtsje Sjongers en Egbertien van Langeveld, is toegevoegd. Voor verdere infotrmatie zie poster.

12 augustus 2018

De donderdagavondvaarten met het skûtsje "de Rot" zijn een groot succes; bijna alle avonden waren volgeboekt. Voor de laatste avonden op 16, 23, 30 augustus en 6 september zijn er nog een paar plaatsen vrij. Wees er dus snel bij! Vaak krijgen we de vraag of we ook cadeaubonnen hebben voor een donderdagavondvaart. JA ZEKER... Leuk om weg te geven al cadeautje. Te bestellen op: 06-51946626

juni 2018

Verslag beurtveer 2018 toegevoegd.

mei 2018

De agenda bijgewerkt met informatie over een aantal geweldige evenementen waarbij De Rot aanwezig zal zijn

12 december 2017

Kerstkaart 2017 toegevoegd onder nieuwsitems.

Programmaboekje Small Sail De Rottefalle toegevoegd bij nieuwsbrieven/reisverslagen.

7 december 2017

Website is bijgewerkt;Alle verslagen van Small Sail De Rottefalle staan op de site

12 oktober 2017
Verslagen van Small Sail De Rottefalle toegevoegd bij item nieuwsbrieven
Foto's Small Sail De Rottefalle toegevoegd aan fotoalbum
26 juni 2017
Het programma van Small Sail is bijgewerkt; zie onderdeel Small Sail van deze website.
Bij het fotoalbum zijn een aantal foto's van 2017 toegevoegd; oa. De Rot met de nieuwe zeilen.
19 mei 2017
De Rot 13 wordt dit jaar 130 jaar. Om dit te vieren houden we op 15,16 en 17 september 2017  een groot maritiem evenement in Rottevalle. In dit weekend in september komen er meerdere historische schepen naar de haven van Rottevalle en is er op zaterdag een uitgebreid muzikaal programma.
De website is uitgebreid met het onderdeel Small Sail. Hier vindt u alle informatie over dit unieke evenement in Rottevalle.
29 april 2017

De nieuwe (bruine) zeilen zijn klaar en we zijn nu de bezitters van prachtige handgemaakt zeilen. Binnenkort wordt het touwerk en de blokken nog vernieuwd.

22 maart 2017

Binnenkort wordt de Rot weer klaar gemaakt voor het nieuwe vaarseizoen. Eind 2016 is de nieuwe mast op De Rot geplaatst en er wordt nu gewerkt aan de nieuwe zeilen. Met de nieuwe zeilen wordt ook het 'lopend 'want (blokken en alle touwwerk) vernieuwd. De nieuwe blokken zijn gemaakt door "It Skûtsjemuseu" van Earnewâld.
Dit jaar is de Rot 130 jaar oud. We vieren dit met een groot maritiem evenement in Rottevalle op 15, 16 en 17 september 2017. Binnenkort vindt u hierover meer informatie op de website.
Op 11 mei 2017 starten we weer met de inmiddels bekende en veel gewaardeerde donderdagavonvaarten. (zie verdere info bij de agenda)
Het reisverslag van de reis naar Workum (oktober 2016) is geplaatst; te vinden onder het kopje reisverslagen.

30 oktober 2016

Het afgelopen seizoen heeft De Rot naast de inmiddels bekende donderdagavondvaarten diverse tochten gemaakt. Er zijn reisverslagen toegevoegd van de reis naar Delfsail, De reis naarAppelscha en de reis naar Zoutkamp.
Tijdens Delfsail zijn hebben we weer contact gehad met mensen van het Visserijmuseum van Zoutkamp. Nadat De Rot als beurtschip geen funktie meer had is De Rot verkocht aan de gebroerders De Vries uit Zoutkamp. De Rot heeft daar gevaren onder nummer ZK 3 en ZK 62. Een belangrijk deel van de historie van De Rot ligt dus in Zoutkamp. Bij de reisverslagen vindt u een uitgebreid verslag van de ontmoeting in Zoutkamp.

10 mei 2016

De mast is klaar en is van Stavoren naar Het Skûtsjemuseum in Earnewâld gebracht. Het Skûtsjemuseum gaat het beslag voor de mast voor De Rot maken.
De agenda voor 2016 is bijgewerkt.

27 maart 2016
  Website bijgewerkt, foto's van opening Drachtstervaart  (november 2015) en foto's onderhoud en nieuwe mast in de maak.
  december 2015

De Rot is in december in Earnewâld bij Hoekstra op de helling geweeest. Naast het onderhoud zijn we begonnen met het aanpassen van het voordek i.v.m. de nieuwe mast. De nieuwe mast wordt iets langer met een contragewicht onder het  voordek, waardoor de mast eenvoudiger strijkbaar wordt. We hopen dat de mast in de loop van het komende vaarseizoen klaar is. De mast wordt bij Piet Blauw in Stavoren gemaakt. Het beslag van de mast en de nieuwe blokken worden in samenwerking met It Skûtsjemuseum uit Earnewâld gemaakt.

21 november 2015   
   
Reisverslag reis naar Workum is toegevoegd.
30 oktober 2015

Ter gelegenheid van de opening van de passanten haven aan de nieuwe Drachtster vaart zijn we met De Rot in Drachten. Naast de opening van de haven is er ook de officiéle ingebruikname van de Jonge Trijntje.
Een verslag met foto's vondt u onder de nieuwsbrieven.reisverslagen.

25, 26 en 27 september 2015 Beurtfeart Earnewâld.

Ter gelegeneheid van het 5 jarige jubileum van de Aebelina is er in Earnewâld een weekend voor historische beurtshepen georganiseerd. De Rot was hierbij aanwezig.
Een uitvoerig verslag met foto's vindt u onder de nieuwsbrieven/reisverslagen

4 augustus tot 14 augustus 2015

Vanuit Musselkanaal vaart Koos met De Rot naar het Duitse Leer, waar ééns in de twee jaar een groot evenement  van historische schepen is. In het verleden ging de vorige eigenaar, Ruud de Haan, ook regelmatig met De Rot naar Leer. In Leer staat zelf een gerestaureerde woning met een gevelsteen waarop De Rot is afgebeeld! Een uitvoerig reisverslag staat  op de site onder nieuwsbrieven/reisverslagen.

24 juli tot 3 augustus 2015

De Rot gaat naar Groningen en vervolgens naar Musselkanaal naar een evenement van de Vereniging van Historische Bedrijfsvaartuigen.

1 juli 2015 opening Polderhoofdkanaal

Op 1 juli was de Rot aanwezig bij de opening van het Polderhoofdkanaal van Nijbeets naar de Veenhoop.
Een uitvoerig verslag vindt u onder de nieuwsbrieven/reisverslagen

19 mei 2015;Verhalen met muziek op het skûtsje “De Rot”.

Op 1 april is het cultuurhistorisch jaar 2015  “Jier fan Smellinger Lânskip” officieel van start gegaan.
Tal van activiteiten worden er in samenwerking met de dorpsbelangen en andere verenigingen uit de Gemeente Smallingerland georganiseerd o.a. lezingen, fiets- en wandelroutes, openluchtspelen, fotowedstrijden, de grootste slinger doppen. In Rottevalle zullen 3 vertel/muziek avonden aan boord van het skûtsje “de Rot” plaats vinden. Het skûtsje blijft in de haven liggen en er kunnen 10 gasten in de roef, maar bij mooi weer veel meer op het dek. U bent van harte welkom op dinsdagavond 19 mei, 9 en 23 juni a.s. Muzikaal welkom door zeemansliedjes op trekzak, afgewisseld met spannende zeemans- of historische verhalen. Er worden 2 verhalen per avond verteld.
Aanvang 19.30 en 20.30 uur. (zie ook agenda De Rot)
Welkom aan boord!

14 mei 2015 Start donderdagavondvaarten; vanaf 14 mei 2015 starten we weer met de donderagavondvaarten. U bent van harte welkom. zie verder info agenda.
21 april 2015; Skûtsje “de Rot” huren voor een middag/ dag of avond…..

Het skûtsje “de Rot” is ook dit jaar weer te boeken voor een familiedagje uit/ personeelsfeestje enz. U kunt kiezen voor een dag- middag of avondzeiltocht. Het vaargebied is voornamelijk op de Leijen en de Burgumermeer.
Schipper en maat heten u welkom aan boord!
Voor prijzen en arrangementen kunt u terecht op de www.derot.nl en voor boekingen en info tel: 0512-342443 / 06-51946626

21 april 2015; Agenda voor het vaarseizoen 2015 is bijgewerkt

15 april 2015;   
   Ferslein binne wy troch ‘t hastich ferstjerren fan ús warbere besjoerslid

                                                 Tseard van der Kooy

                           Wy winskje de famylje alle krêft ta dit yngripende ferlies te ferwurkjen
                           Bestjoer Stichting Freonen fan de Rot
                           De Rottefalle 15 april 2015

11 april 2015; Eerste vertoning film 'Armoe Werk Macht Strijd' in het vernieuwde 'filmhûs'van het openluchtmuseum 'It Damshûs'in Nijbeets.

Een film waaraan de Rot heeft meegewerkt.

21 januari 2015; Stichting Froenen fan de Rot wint Sport en Cultuurprijs 2014 van De Compagnons

Tijdens de ledenvergadering van de Compagnons der Rottevalster Vallaten werd op 21 januari 2015  in Rottevalle in de Herberg de Sport & Cultuurprijs uitgereikt aan het bestuur van de Stichting Freonen fan De Rot.
Een speciaal door de Gecommitteerden aangestelde commissie van drie was unaniem van mening dat het bestuur van het skûtsje De Rot voor r deze prijs in aanmerking moest komen. Het beeldje werd met een geldprijs aan de voorzitter Koop Hoekstra van het bestuur van De Rot overhandigd. De Sport & Cultuurprijs wordt eens in de twee jaar aan een persoon of instantie in Rottevalle uitgereikt, die door haar of zijn inzet of prestatie Rottevalle op de kaart zet.  Het bestuur van de Stichting 'Freonen fan De Rot, heeft  mede met inzet van vrijwilligers vele activiteiten en zeiltochten o.a. de beurttocht v.v. Leeuwarden georganiseerd en was in 2014 herhaaldelijk in het nieuws.

8 november 2014; reisverslag van de reis naar Workum toegevoegd en agenda bijgewerkt. (Aantal oude reisverslagen zijn opnieuw toegevoegd)
9 oktober reisverslagen Appelscha en Oudega toegevoegd.
28 juli 2014 agenda bijgewerkt.
3 juni 2014 Verslag Van de Beurtveer naar Leeuwarden toegevoegd.
Op vrijdag 23 mei en zaterdag 24 mei heeft De Rot de historische beurtveer, zoals die in 1887 ook werd gevaren, nogmaals herhaald. Een geweldige tocht die zorgde voor veel publiciteit in de verschillende kranten en uitvoerig in beeld is geweest bij Omrop Fryslân. Een uitvoerig verslag vindt u onder de nieuwsbrieven/reisverslagen
12 mei 2014, poster Beurtveer naar Leeuwarden toegevoegd (zie fotoalbum)
12 mei 2014, nieuwe donateurslijst toegevoegd
28 april 2014, nieuwsbrief nummer 5 toegevoegd
24 april 2014, foto's van het onderhoud toegevoegd.
(zie  fotoalbum)
5 april 2014 De Rot voor onderhoud op de wal.
Zaterdagmiddag 5 april is de Rot door Kraanbedrijf Vrieswijk op de wal gezet voor onderhoud van het onderwaterschip.
Een andere grote klus waar we mee bezig zijn is de vervanging van de motor. De oude motor is er eerder al uitgehaald en de fundatie voor de nieuwe motor, die deels onder het achterdek komt, is al gemaakt. Nu De Rot op het droge staat kan de nieuwe motor ook verder ingebouwd worden zodat de Rot binnenkort weer veilig en bedrijfszeker kan varen. Het werk wordt allemaal door vrijwillgers gedaan. Het streven is dat De Rot binnen 2 weken weer te water kan. (zie fotoalbum)
25 januari 2014, agenda aangevuld met aankondiging Beurtvaart naar Leeuwarden.
23 mei gaat de Rot de historische beurtvaart naar Leeuwarden en 25 terug naar Rottevalle varen (zie verder bij de agenda)
25 januari 2014, Verslag reis naar Workum toegevoegd.
12 oktober 2013. Foto' s toegevoegd van de uitreiking van de cheque van € 400.- door Anne Kroijenga.
Anne Kroijinga, leerlinge van het Bornega Lyceum, sponserde met een paar zeiltochten met De Rot haar reis naar New York.
Leerlingen van het Bornega Lyceum konden kans maken om mee te varen op een replica van het VOC-schip in New York, door zelf met een plan voor sponsering van de vliegticket te komen. Anne Kroijinga deed dit door middel van een tocht met de Rot, inclusief een uitgebreide VOC-lunch. Ze werd hiermee uitgekozen om naar New York te komen voor een tocht van een week op een VOC-schip en een week in een gastgezin en op een High School.
Vanwege de grote belangstelling werd er een extra vaart ingelast, waarvan de opbrengst op zaterdag 12 oktober werd aangeboden aan Koos Föllings, peningmeester vande Freonen fan de Rot. Koos was ook de schipper op de Rot ntijdens de door Anne geoorganiseerde tocht met de Rot.

10-9-2013 De Rot op Facebook.
Vanaf 10 oktober 2012 is de Rot nu ook te volgen op Facebook onder de naam Skûtsje De Rot Rottevalle

14-08-2013 Verslag van 30 merentocht toegevoegd.
De Rot heeft meegevaren met de 30 merentocht van de watersportvereniging Drachten-Veenhoop

14-08-2013 Verslag van filmopname toegevoegd.
We zijn gevraagd of De Rot beschikbaar is voor een filmopname van de film 'Een vurig Verlangen'.
Als Stichting Freonen Fan de Rot wilden we hier graag aan meewerken en het verslag van de eerste filmdag is te lezen op de website

16-11-2012 Alle nieuwsbrieven zijn nu via de website te raadplegen
Alle nieuwbrieven en het reisverslag staan nu op de site.

15-11-2012 De nieuwe websie van Skûtsje De Rot is in de lucht
Joke van der Zwaag is blij met de geheel opnieuw opgezette website van het skûtsje.

15-08-2012 Voorbereidingen website in volle gang
De Freonen fan de Rot hebben Simposite uit Surhuisterveen gevraagd hun nieuwe website te ontwerpen.
(C) De Rot 2012 - 2017
Ontwerp en realisatie Simposite Surhuisterveen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu