Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Stichting

Het doel van de stichting is:
1. H
et beheren en het in stand houden van een oud zeilschip vanuit maatschappelijk belang en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van het oude schip en het werven van fondsen en sponsors en het regelen van subsidies ten behoeve van voormelde activiteiten.

Het bestuur en de leden:

◦ Koop Hoekstra (voorzitter)
◦ Jan Keuning (secretaris)

* Piet van Kammen (penningmeester)

* Joke van der Zwaag (PR)
◦ Koos Föllings

◦ Wietze Lap
◦ Gjalt de JongBankrekening: NL 97 RABO 01183.61.880
t.n.v. Freonen fan De Rot

Telefoon (secretaris):
0519-220038
06-51474109

correspondentie adres:
Freonen fan De Rot
Het Woudven 18
9101 DB Dokkum


(C) De Rot 2012 - 2017
Ontwerp en realisatie Simposite Surhuisterveen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu